Service Center
Contact us

Huzhou laohenghe Brewing Co., Ltd.

Address: Balidian Food Industrial Park, Wuxing District, Huzhou, Zhejiang Province,
Telephone: 0572-2388882 / 2568977 Fax: 0572-2568852
E-mail: xingzheng@hzlaohenghe.com
IR E-mail:ir02226@hzlaohenghe.com
IR relation E-mail:ir_sunqingdong@hzlaohenghe.com